klassifikasiýasy

klassifikasiýasy

 • Massa Gun

 • Saglyk massaagerçysy

 • Saglyk we bedenterbiýe gurallary

 • Massaage aksessuar

önümimiz

perkussiýa
massaagerçy
massaager ýaragy
ýarag
saglyk
massaagerçy
saglyk massaagerçysy
saglyk-massaagerçy
fitnes
fitnes saglygy
Saglyk saglygy
saglygy goraýyş
massaagerçy
massaage aksessuar
aksessuar
acce

biz hakda

Beokanyň taryhy hekaýalary

Beoka gözleg we ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän akylly reabilitasiýa enjamlaryny öndürijidir.20 ýyldan gowrak ösüş döwründe kompaniýa hemişe saglygy goraýyş pudagynda dikeldiş pudagyna ünsi jemledi.

has giňişleýin gör

+ ARYLLAR

Döredilen ýyly

+

Işgärleriň sany

+

Patentler

Omörite amal

Beoka, asylly markalar üçin ýetişen OEM / ODM çözgütlerini hem hödürleýär

 • ODM
 • OEM
cus_wrap
 • Haryt saýlamak

  probg
  Haryt saýlamak

  Haryt saýlamak

  Düşündiriş:

  Özüňizi gyzyklandyrýan önümi katalogdan saýlap bilersiňiz.Ora-da ODM üçin zerur zatlaryň nusgasyny bize iberiň.

 • Tehniki aýratynlyklar üýtgedilýär / Daş görnüşi sazlanýar

  probg
  Tehniki aýratynlyklar üýtgedilýär / Daş görnüşi sazlanýar

  Tehniki aýratynlyklar üýtgedilýär / Daş görnüşi sazlanýar

  Düşündiriş:

  Dizaýn ylhamyňyzyň nusgalaryňyza esaslanyp iş ýüzünde durmuşa geçirilip bilinjekdigine baha bereris.

 • Dizaýn görnüşi

  probg
  Dizaýn görnüşi

  Dizaýn görnüşi

  Düşündiriş:

  1. Jemi mukdaryň 30% -ini töläniňizden soň.30% goýum, köp sargyt önümçiliginiň tassyklamasydyr.
  2.Şondan soň dizaýnerimiz, pikirleriňizi we degişli tehniki amallaryňyzy göz öňünde tutup, degişli dizaýn resminamalaryny berer.

 • Galyp

  probg
  Galyp

  Galyp

  Düşündiriş:

  Müşderi bilen degişli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, önümiň görnüşini üýtgedip, adaty önümçiligiňiz üçin galyp açýarys.

 • Nusga taýýarlamak

  probg
  Nusga taýýarlamak

  Nusga taýýarlamak

  Düşündiriş:

  Galyp açylandan soň, nusgalaryňyzy we esbaplaryňyzy düzýäris
  Soňra nusga size iberilýär (ýük daşamak we nusga çykdajylary biz tarapyndan tölenýär).

 • Köpçülikleýin önümçilik

  probg
  Köpçülikleýin önümçilik

  Köpçülikleýin önümçilik

  Düşündiriş:

  Nusgany tassyklanyňyzdan soň, size köp sargyt öndüreris.

Haryt saýlamak

Haryt saýlamak

Düşündiriş:

Özüňizi gyzyklandyrýan önümi katalogdan saýlap bilersiňiz.Ora-da ODM üçin zerur zatlaryň nusgasyny bize iberiň.

Tehniki aýratynlyklar üýtgedilýär / Daş görnüşi sazlanýar

Tehniki aýratynlyklar üýtgedilýär / Daş görnüşi sazlanýar

Düşündiriş:

Dizaýn ylhamyňyzyň nusgalaryňyza esaslanyp iş ýüzünde durmuşa geçirilip bilinjekdigine baha bereris.

Dizaýn görnüşi

Dizaýn görnüşi

Düşündiriş:

1. Jemi mukdaryň 30% -ini töläniňizden soň.30% goýum, köp sargyt önümçiliginiň tassyklamasydyr.
2.Şondan soň dizaýnerimiz, pikirleriňizi we degişli tehniki amallaryňyzy göz öňünde tutup, degişli dizaýn resminamalaryny berer.

Galyp

Galyp

Düşündiriş:

Müşderi bilen degişli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, önümiň görnüşini üýtgedip, adaty önümçiligiňiz üçin galyp açýarys.

Nusga taýýarlamak

Nusga taýýarlamak

Düşündiriş:

Galyp açylandan soň, nusgalaryňyzy we esbaplaryňyzy düzýäris
Soňra nusga size iberilýär (ýük daşamak we nusga çykdajylary biz tarapyndan tölenýär).

Köpçülikleýin önümçilik

Köpçülikleýin önümçilik

Düşündiriş:

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, size köp sargyt öndüreris.

 • Haryt saýlamak

  probg
  Haryt saýlamak

  Haryt saýlamak

  Düşündiriş:

  Özüňizi gyzyklandyrýan önümi katalogdan saýlap bilersiňiz.

 • Logotip bermek

  probg
  Logotip bermek

  Logotip bermek

  Düşündiriş:

  Bize degişli logo dizaýnyny, has gowusy PDF görnüşinde bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Dizaýn görnüşi

  probg
  Dizaýn görnüşi

  Dizaýn görnüşi

  Düşündiriş:

  Siziň talaplaryňyza görä gutulary, önümiň reňkini, nyşanyny, gap-gaçlary we beýleki iberiş resminamalaryny taýýarlarys.

 • Nusga taýýarlamak

  probg
  Nusga taýýarlamak

  Nusga taýýarlamak

  Düşündiriş:

  Jemi mukdaryň 30% -ini töläniňizden soň, dizaýn resminamalaryňyza esaslanyp, nusgany size düzýäris.30% goýum, köp sargyt önümçiliginiň tassyklamasydyr.Soňra nusga size iberilýär (ýük daşamak we nusga çykdajylary biz tarapyndan tölenýär).

 • Köpçülikleýin önümçilik

  probg
  Köpçülikleýin önümçilik

  Köpçülikleýin önümçilik

  Düşündiriş:

  Nusgany tassyklanyňyzdan soň, size köp sargyt öndüreris.

Haryt saýlamak

Haryt saýlamak

Düşündiriş:

Özüňizi gyzyklandyrýan önümi katalogdan saýlap bilersiňiz.

Logotip bermek

Logotip bermek

Düşündiriş:

Bize degişli logo dizaýnyny, has gowusy PDF görnüşinde bermegiňizi haýyş edýäris.

Dizaýn görnüşi

Dizaýn görnüşi

Düşündiriş:

Siziň talaplaryňyza görä gutulary, önümiň reňkini, nyşanyny, gap-gaçlary we beýleki iberiş resminamalaryny taýýarlarys.

Nusga taýýarlamak

Nusga taýýarlamak

Düşündiriş:

Jemi mukdaryň 30% -ini töläniňizden soň, dizaýn resminamalaryňyza esaslanyp, nusgany size düzýäris.30% goýum, köp sargyt önümçiliginiň tassyklamasydyr.Soňra nusga size iberilýär (ýük daşamak we nusga çykdajylary biz tarapyndan tölenýär).

Köpçülikleýin önümçilik

Köpçülikleýin önümçilik

Düşündiriş:

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, size köp sargyt öndüreris.

Iň ýokary gözleg we gözleg topary bilen Beoka lukmançylyk we bedenterbiýe enjamlarynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplady

Arza ssenariisi

Habar merkezi

Maşgala kislorod gerekmi?

Maşgala kislorod gerekmi?

Dolandyryş syýasatlarynyň gowşadylmagy bilen COVID-19 ýokaşan adamlaryň sany ep-esli artdy.Wirus az wirusly bolsa-da, ...

Köpräk oka
Daşary ýurt bazary üçin şertnama gol çekmek: 13-nji Hytaý (BAE) söwda ýarmarkasynda Beoka sergileri

Daşary ýurtlar üçin şertnama gol çekmek ...

Beoka ýerli wagt bilen 19-njy dekabrda BAE-de Dubaý dünýä söwda merkezinde geçirilen 13-nji Hytaý (BAE) söwda ýarmarkasyna gatnaşdy.Soňky üç ýylda alyş-çalyş ...

Köpräk oka
Beoka, Pekin uniwersitetiniň Guanghua Dolandyryş Mekdebiniň 157-nji EMBA synpyndan sapar we alyş-çalyşlary garşy alýar

Beoka baryp görmegi we alyş-çalşy garşylaýar ...

2023-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Pekin uniwersitetiniň Guanghua Dolandyryş Mekdebiniň EMBA 157 synpy, Siçuan Kianli Beoka Medisina Tehnologiýa Co., Ltd.

Köpräk oka
iso
cc
fc
weeee
ýetmek
pse
rohs
fda
tuv